#99 Ether-ETN on Nasdaq, SegWit2x & Xapo + Putin Loves Crypto!